Lieve - februari 2018
Lieve Snellings

H.Corbeelsplein 4/0001
3012 Wilsele
Belgium

lieve.snellings@pandora.be

Sign-up for the FotoBoekLieveSnellings Newsletter here 
Je kan je hier inschrijven om de Laatste Nieuwtjes

You find my photo art at: http://lieve-snellings.pixels.com 

Social Media

http://www.facebook.com/FotoBoekLieveSnellings
@SnellingsLieve – https://twitter.com/SnellingsLieve
https://www.instagram.com/lievesnellings
https://www.goodreads.com/author/show/14186089.Lieve_Snellings

https://readersfavorite.com/rfreviews/search?search=lieve+snellings

Others

https://www.amazon.com/author/snellings
Readers Review Room Author of the month October 2017: http://readersreviewroom.com/author-of-the-month/lieve-snellings/
http://www.independentauthornetwork.com/lieve-snellings.html

Privacy Statement 

You’ll find the Privacy Statement in English below this one in Dutch.

FotoBoek Lieve Snellings respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Nooit worden jouw gegevens met anderen gedeeld!

Nieuwsbrieven

Als je mijn e-mailnieuwsbrieven ontvangt, dan worden jouw gegevens alleen gebruikt om mijn nieuwsbrieven te versturen. Natuurlijk kun je de ontvangst van de nieuwsbrieven op elk moment pauzeren of stopzetten. Onderaan elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om iets te ‘wijzigen’ en of ‘af te melden’.

Reacties op mijn blog / website

Wanneer je reageert op een van mijn blogs of website pagina’s worden jouw persoonlijke gegevens ook niet gedeeld met anderen. Jouw reactie blijft er voor onbepaalde tijd opstaan. Wil je dit niet? Stuur een mail en ik verwijder direct jouw bijdrage.

Links naar andere websites

Om mijn bezoekers van de beste informatie te kunnen voorzien plaats ik regelmatig links naar andere websites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze websites te vinden is. Ook ben ik niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze websites. Tussentijds kunnen er wijzigingen/aanvullingen aangebracht worden.

Zorgvuldigheid
Hoewel alles met de grootste zorgvuldigheid is geschreven en gecontroleerd, kunnen lezers op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie zoals die is beschreven in mijn blogs en boeken. Wat vandaag een feit is, kan morgen achterhaald zijn. Natuurlijk ben ik altijd bereid om informatie te geven. Stuur een mail en wie weet wat ik voor jou kan beteken!

Zie je een onzorgvuldigheid of iets dat niet klopt? Laat het mij dan aub horen!

Wil je meer weten? Aarzel niet om mij te contacteren.

Privacy Statement in English

FotoBoekLieveSnellings respects your privacy and ensures that your personal details remain strictly confidential. Your data will never be shared with others!

Newsletters

If you receive my e-mail newsletters, your data will only be used to send my newsletters. Of course you can pause or stop the receipt of the newsletters at any time. At the bottom of each newsletter you will find the possibility to ‘change’ and / or ‘unsubscribe’.

Comments on my blog / website

When you write a comment to one of my blogs or website pages, your personal information is also not shared with others. Your reaction continues to stand up indefinitely. Do not you want this? Send an email and I will immediately remove your contribution.

Links to other websites

In order to provide my visitors with the best information, I regularly post links to other websites. I am not responsible for the information that can be found on these websites. I am also not responsible for the privacy guidelines of these websites. In the meantime, changes / additions can be made.

Carefulness

Although everything has been written and checked with the greatest care, readers can in no way derive any rights from the information as described in my blogs and books. What is a fact today can be outdated tomorrow. Of course I am always willing to give information. Send an email and who knows what I can do for you!

Do you think there is a default, or you see something that is not right? Please let me hear!

Do you want to know more? Do not hesitate to contact me.